Kapteenin terveiset

Ensimmäinen kokonainen kierros Himoksen uudella golfkentällä tänä keväänä on takana.

Ilman bägiä, mailoja ja palloja kävin kiertämässä kokonaisen kierroksen Himoksen uudella kentällä ja tarkastelin kentän kuntoa. Kenttä on talvehtinut loistavasti ja on mielestäni todella hyvässä kunnossa. Ykkösväylää on laajennettu ja reuna-alueita on raivattu. Haastaville väylille on ryhdytty tekemään uusia tiiauspaikkoja ja kenttää parannetaan koko ajan. Minusta on todella mukava huomata, että pelaajia kuunnellaan ja asioita tehdään oikein. Kaikki ei tietenkään tapahdu hetkessä.

Muistan aina kun hyvän ystäväni Peltsin kanssa pelaattiin Muuramen 9-väyläistä kenttää n. 10 vuotta sitten. Totesin sen kierroksen jälkeen että en enää koskaan tule Muuramen "kivikkoon" pelaamaan. Olen kumminkin pelannut Muuramessa n.40 kertaa/kesä ja kenttä paranee kokoajan. Tämä sama kehitys saadaan varmasti myös Himoksen kentälle.

Aloittelen siis Kapteenin hommia ja tutustun uuteen tehtävääni innolla ja nöyrästi. Toiminnallaan ja esimerkillään Kapteeni luo seurahenkeä, yhteenkuuluvuutta ja viihtyvyyttä. Kapteenin vastuulla on seurassa golfin sääntöjen ja hyvän golfkäytöksen etiketin noudattaminen.

Seurahenki


Hyvällä seurahengellä saadaan pelaajat pysymään ja viihtymään seurassa. Hyvä seurahenki on ehtymätön voimavara seuran toiminnan aktivoimisessa ja vapaaehtoistyöllä vaikutetaan seuran kustannuksiin alentavasti. Kapteenin keskeinen tehtävä on vaalia ja luoda seuraan ”me-henkeä”. Kapteeni järjestää tarpeen mukaan tilaisuuksia pelaamiseen liittyvistä kysymyksistä niin vasta-alkajille kuin muille seuran jäsenille.

Viihtyvyys


Viihtyvyys koostuu monista pienistä osasista, joihin kapteeni voi tehokkaasti vaikuttaa. Kapteenin vastuulla on pelaamiseen liittyvät asiat seurassa. Kapteenin tehtävänä on huolehtia siitä, että kaiken tasoiset pelaajat voivat samanaikaisesti pelata kentällä. Kapteeni vastaa siitä, että kaikki pelaajat noudattavat turvallista, toiset pelaajat huomioon ottavaa ja kenttää säästävää pelitapaa. Pukeutumisohjeiden noudattaminen ja pelin nopeus ovat myös kapteenin vastuulla.

Golfin sääntöjen noudattaminen seurassa on kapteenin vastuulla. Kapteenilla on velvollisuus puuttua kaikkiin sääntö- ja etikettirikkeisiin omalla kentällään ja oman seuran jäsenten rikkeisiin muiden seurojen kentillä. Kapteeni voi rikkeen tapahduttua annetun toimivallan puitteissa neuvoa ja opastaa pelaajaa.

Hyvää kesää kaikille!

T: Jone

Jouni Leppämäki
0407369316
jouni.leppamaki@gmail.com